Звіт керівника ЗДО №1«Сонячний» про свою діяльність за 2018/2019 навчальний рік

Відповідно до Положення про ДНЗ керівник закладу дошкільної освіти №1 «Сонячний» Поліщук Галина Михайлівна традиційно цього року прозвітувала перед колективом, батьківською громадськістю про персональний внесок у підвищення рівня освітнього процесу установи протягом 2018/2019 навчального року. Звітування проводилося з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

       За 50 років плідної педагогічної діяльності в ЗДО №1 «Сонячний» створено свій стиль, традиції та особливості організації освітнього процесу.

         Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

В своєму виступі Поліщук Г.М. розкрила питання свого персональний внесок у підвищення рівня освітнього процесу установи протягом 2018-2019 навчального року. Керівник закладу проаналізувала вікові та освітні показники педагогічного складу, розкрила питання проведення атестації педагогів, курсової підготовки та питання підвищення фахового рівня молодих педагогів закладу. Також познайомила присутніх із вжитими заходами щодо охоплення дітей молодшого та старшого дошкільного віку суспільним дошкільним вихованням.

Керівник закладу розповіла про роботу всіх служб в закладі: методичної, логопедичної, психологічної, медичної; торкнулась питання охорони праці та дотримання правил безпеки життєдіяльності вихованців та працівників закладу.

Поліщук Г.М. розкрила питання по створенню умов щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній  процес.

У вересні 2018 року в закладі була здійснена комплектація інклюзивної передшкільної групи відповідно до висновків Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру. Паралельно проводилася наступна робота: оформили згоди батьків на обробку персональних даних,  розробили та затвердили Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини  з ООП, створили команду психолого-педагогічного супроводу ДНЗ №1 «Сонячний», розробили та затвердили індивідуальні програми розвитку дітей з інклюзією.  Протягом навчального року вихователі, асистент вихователя здійснювали щоденну роботу з дітьми з ООП згідно з індивідуальними програмами розвитку.

Особливу увагу керівник приділила аналізу  питання харчування дітей та медичного обслуговування дітей дошкільного віку та персоналу закладу, познайомила присутніх із проведеними заходами щодо контролю за станом харчування.

Окрема увага у звіті керівника приділена аналізу захворюваності дітей протягом навчального року, зроблена порівняльна характеристика захворюваності за останні 2 роки. 

Завідувач розповіла про організацію різних форм позанавчальної виховної роботи з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку, а саме організацію додаткових платних освітніх та оздоровчих послуг.

Поліщук Г.М. познайомила присутніх із заходами щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу, залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та раціональність їх використання. 

В доповіді прозвучали результати діяльності керівника щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, підвищення їх фахового рівня. 

Поліщук Г.М. в своєму виступі торкнулась соціальних питань, а саме:

- Виплата щорічної матеріальної допомоги  на оздоровлення  всім  працівникам до відпустки;

- Виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам;

- Щомісяця проводилась доплата працівникам  за шкідливі умови праці, вислугу років;

- Техперсонал в повному обсязі був забезпечений спецодягом.

Співдоповідачами на звіті були:

-Ковальчук І.Г. – вихователь-методист закладу, яка проаналізувала результати моніторингу засвоєння знань дітьми усіх вікових категорій та надала відповідні рекомендації вихователям усіх вікових груп;

-Книшоїд Н.О. – практичний психолог закладу, яка проаналізувала зведені результати готовності дітей до навчання у школі по групам та надала відповідні рекомендації вихователям старших вікових груп;

-Сіменик Т.М. – старша медична сестра, яка зупинилася на питаннях стану захворюваності дітей протягом навчального року, провела порівняльний аналіз захворюваності за 2017/2018н.р. та 2018/2019н.р. Сіменик Т.М. зробила детальний аналіз виконання норм харчування за навчальний рік.

У звіті керівника закладу звучали цифри матеріального заохочення та стимулювання працівників закладу, а саме: за сумлінне виконання своїх обов'язків та високі показники в роботі здійснюється виплата премії працівникам закладу та окремо з нагоди ювілею. 

 В цьому навчальному  році продовжив свою діяльність благодійний фонд "Джерело Надії 2014". Головною метою діяльності Фонду є проведення благодійних заходів, направлених на  сприяння всебічному розвитку вихованців ДНЗ №1«Сонячний». Присутні були ознайомлені із фінансовими питаннями щодо надходження та використання коштів Благодійного фонду. Все, що придбано і подаровано батьками та іншими фізичними особами, обліковано. 

В ході зборів відбулося обговорення звіту, яке пройшло у жвавій, невимушеній формі. На завершення – присутні висловили позитивну оцінку роботі керівника закладу та всього колективу.