Персонал

Кількісний та якісний склад педагогічних кадрів

Нагороджені знаком «Відмінник освіти України» -

5 педагогів  – 28%. 

Нагороджені знаком «Софія Русова» -

1 педагог  - 6%.