Інноваційна діяльність

    Сьогодні інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. З урахуванням цього нова освітня парадигма вибудовується на засадах збереження і розвитку творчої потенції людини, її спрямованості та самовизначення, стабільно ак­тивної життєдіяльності у змінних соціальних умовах, готовності до сприймання і вирішення нових завдань.

   Інноваційна діяльність нашого дошкільного закладу  реалізується системним впровадженням нових оригінальних технологій, в результаті яких підвищується ефективність роботи.

   Використання ефективних методик та нових інформаційних технологій, які до того ж відповідають вимогам дидактики та вікової психології – запорука  успіхів у навчанні і вихованні дітей різновікової групи.

Для створення сучасного інноваційного простору наші педагоги, які працюють на різновікових групах, зосередили свою діяльність на впровадженні таких інноваційних технологій:                                                                                                                                                                                                                                                  

-Технологія розвивального читання за методикою Л.Шелестової – локальний рівень  / з 2007р./

-Навчання математичного напрямку на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток»  (дошкільна ланка) – локальний рівень  /з 2013р./ 

-Створення Школи майбутнього першокласника за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» – локальний рівень  /з 2013р./

-Проектна технологія «Культура добросусідства» за програмою «Український віночок» в рамках проекту «Розвиток міжкультурної освіти в Україні» – регіональний рівень  /з 2016р./.

 

Технологія розвивального читання за методикою Л.Шелестової

 

1. Групи, в яких впроваджується модель – різновікова №2.

 2. Вікові категорії дітей – від 3-х до 6-ти років.

         Суть технології – викликати у дітей дошкільного віку інтерес до читання, використовуючи розвивальні завдання, вправи, ігрові ситуації; формування в дошкільників позитивної мотивації та емоційного ставлення до навчання, розширити у дітей уявлення про навколишній світ.

Переваги:

-Розвиток логічного мислення та інтелектуальних здібностей дітей у процесі навчання читання  виконання інтелектуальних завдань, вправ, ігор;

-Розвиток мовленнєво-творчих здібностей, формування відповідних умінь і навичок злитого читання;

-Удосконалення артикуляції звуків та автоматизація їх у складах, словах, фразах;

-Розвиток фонематичного слуху та фонематичних процесів під час виконання ігрових завдань у поцесі колекційної роботи з дітьми-логопатами.

-Отримання емоційного задоволення від процесу читання

-Сприяння загальному розвитку дитини: інтелектуальному, мовленнєвому, сенсорному, моторики.

-Розвиток здібностей, характеру, досвіду, інтелекту, психофізіологічних властивостей (пам’яті, емоцій, відчуттів, сприйняття, мислення, почуттів, волі)

Результати реалізації програми:

-У дітей молодшого віку сформовані навички і вміння утворювати відкриті й закриті склади;

-У дітей середнього віку сформовані навички і вміння злитого читання односкладових, двоскладових і трискладових слів;

-У дітей старшого віку сформовані навички і вміння читати словосполучення, речення, короткі тексти.

-У всіх дітей сформована  позитивна мотивація діяльності.  

 

Технологія навчання математичного напрямку на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток»  (дошкільна ланка)

/за адаптованою програмою «Математичний грайлик»/

1.Групи, в яких впроваджується модель – різновікова №2.

2.Вікові категорії – від 3-х до 6-ти років.

Основними завданнями даного курсу для дошкільнят є:

-Формування мотивації навчання, орієнтованої на задоволення пізнавальних інтересів, радість творчості.

-Розвиток образного мислення (відчуття, сприймання, уявлення).

-Формування прийомів розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, аналогія).

-Розвиток творчих здібностей, фантазії, уяви.

- Збільшення обсягу уваги і пам'яті.

-Розвиток мовлення, вміння висловлювати та обґрунтовувати свої судження

-Виховання інтересу до предмета і процесу навчання в цілому.

Курс математики "Грайлик" призначений для дітей 3-6 років, що навчаються у молодшій, середній, старшій та різновікових  групах дитячих садків , але в рівній мірі може бути використаний і для індивідуальної роботи батьків з дітьми. Даний курс орієнтований на структурні та методичні особливості підручників з математики "Раз - сходинка, два - сходинка ..." для дітей 3-4 ,4-5, 5-6 років авторів Л.Г.Петерсон і Н.П.Холіної та підручники математики для початкової школи авторів М. Я. Віленкіна і Л.Г.Петерсон.

Результати інноваційної діяльності в цьому напрямку:

- Розвиток логіко-математичного мислення.

- Формування прийомів розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, аналогія).

- Збільшення обсягу уваги і пам'яті.

- Розвиток мовлення, вміння висловлювати та обґрунтовувати свої судження.

- Формування мотивації навчання, орієнтованої на задоволення пізнавальних інтересів, радість творчості.

- Виховання інтересу до предмета і процесу навчання в цілому.

 

Технологія «Створення Школи майбутнього першокласника за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Академік М..Амосов писав: «Безумовно, рівень інтелекту дитини можна підвищити шляхом раннього навчання. Переконаний, що правильно організова¬на робота з дошкільниками може суттєво підняти ін¬телектуальний потенціал цілого народу».

У ході діяльності закладу з питань інтелектуального розвитку дошкільників багато знайдено і апробовано. Тож представ¬ляємо Всеукраїнський науково-педагогічний проект  — «Інтелект України». 

1. Групи, в яких впроваджується модель – різновікова №1.

2. Педагоги, які впроваджують, пройшли курсову підготовку в червні 2014року при КОІПОПК м.Біла Церква та отримали відповідні сертифікати.

Суть технології:

- впровадження в освітній простір системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей дошкільного віку.

- створення науково і методично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи освіти для академічно обдарованих дітей дошкільного віку;

- оволодіння комплексом знань, умінь, навичок, необхідних для всебічного розвитку особистості.

- створення Школи майбутнього першокласника за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», мета якої:

- Розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики. 

- Сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу. 

- Розвиток мовлення, пізнавальних процесів дошкільнят з елементами навчання грамоти та використання математичного матеріалу,

- забезпечення наступності в роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку,

- створення умов для адаптації при переході до шкільного навчання. 

 

Для роботи з дошкільниками використовуються:

1 методичний комплект (підручники-зошити з друкованою основою) на кожну дитину,

2 посібники для вихователів, забезпечений комп’ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами) та плакатами.

 

Проектна технологія «Культура добросусідства» за програмою «Український віночок. Київщина» в рамках Всеукраїнського проекту «Розвиток міжкультурної освіти в Україні»

  Група, в якій впроваджується модель – різновікова група №1

Мета програмно-методичного комплексу «Культура добросусідства» –виховання у дитини пошани до батьків, їх культурної самобутності; до мови й національних цінностей країни мешкання і країни походження; до культур, відмінних від її власної; підготовка дитини до свідомого життя в демократичному суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, толерантності, дружби між усіма народами, етнічними, національними й релігійними групами.

Очікувані результати інноваційної діяльності:

- виховання основ духовної культури, формування морально-етичного ставлення до сім'ї, міста, Батьківщини, до природи рідного краю, мови; 

- спонукання дитини до прояву співчуття, дбайливого ставлення, уважності до рідних і близьких людей;

- виховання шанобливого ставлення до людей і результатів їх праці, рідної землі, державної символіки, традицій;

- виховання шанобливого ставлення й пошани, добрих почуттів до людей інших національностей;

- ознайомлення з особливостями мови, побуту і традиціями людей, що мешкають на Київщині;

- формування почуття патріотизму, національної гордості;