Дружна сімейка

Вихователі:

Домбровська Оксана Павлівна, овсіта вища, педстаж - 29 років

Зелінська Світлана Володимирівна, освіта вища, педстаж - 14 років

Помічник вихователя: Ковальчук Людмила Миколаївна

Пріоритетними в роботі групи є питання всебічного розвитку творчої особистості дитини; виявлення, збереження і розвиток творчого та особистісного потенціалу кожної дитини, формування її художньо-естетичної компетентності, сприяння подальшій творчій саморегуляції в нових умовах, розвитку психічних процесів, психічних властивостей та пізнавальних здібностей, здатності до спостереження, дослідження, порівняння, аналізу і синтезу, класифікації; створення умов для здорового, повноцінного буття дітей, виховання, наповнення їхньої життєдіяльності упродовж дня; популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки у довкіллі.

У 2017/2018 навчальному році різновікова група №1 розпочинає працювати за Всеукраїнським науково-методичним проектом «Інтелект України» (автор доктор педагогічних наук Гавриш І.В.), проводячи додаткові заняття з логіки та інтелекту «Маленькі інтелектуали». Розвиток мовлення, пізнавальних процесів дошкільнят з елементами навчання грамоти та використання математичного матеріалу є забезпеченням наступності в роботі з дітьми дошкільного віку та створенням умов для адаптації при переході до шкільного навчання. Проект допоможе виявити і повністю реалізувати творчий потенціал академічно обдарованої дитини, виховати інтелектуальну еліту нації.

Група різновікова, її відвідують діти від 3 до 6 років. Це дає змогу меншим дітям набиратися досвіду у старших, допомагає уникати конфліктів, дає дитині можливість пройти всі 3 ступені: побути молодшою, середньою, старшою.
Особливої уваги заслуговує позитивний досвід роботи педагогів різновікової групи №1 – Домбровської Оксани Павлівни та Зелінської Світлани Володимирівни. Педагоги активно впроваджують новації в роботі з дітьми різновікової групи, зокрема, апробовують адаптовану програму "Маленькі інтелектуали" (інтелектуальний напрямок, упорядники Поліщук Г.М., Ковальчук І.Г.).