Віночок

Вихователі: Радкевич Тетяна Михайлівна

Освіта: вища

Педстаж: 12 років

Мартиненко Марина Миколаївна

Освіта: неповна вища 

Педстаж: 25 років

Вчитель-логопед: Телепенко  Олена Сергіївна

Освіта: вища

Педстаж: 37 років, педзвання "вчитель-методист"

Помічник вихователя: Авілова Юлія Олександрівна

У 2020-2021 навчальному році пріоритетними у роботі з дітьми є такі проблеми:

  • всебічний розвиток особистості дитини через інтеграцію виховних впливів природи, праці, мистецтва;
  • популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки у довкіллі; створення умов для здорового, повноцінного буття дітей;
  • виявлення, збереження і розвиток творчого та особистісного потенціалу кожної дитини; формування художньо-естетичної компетенції;
  • сприяння розвитку психічних процесів (уяви, пам'яті, уяви, мислення, мовлення) та пізнавальних здібностей (допитливості, раціональності, винахідливості), здатності досліджувати, порівнювати, аналізувати, синтезувати, класифікувати.