Методична робота

   Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед дошкільним закладом, методична служба ДНЗ №1 «Сонячний» ретельно вивчає педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань лежить у площині пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

   Отже, структура методичної роботи в Бучанському дошкіль­ному навчальному закладі №1 «Сонячний» визначається передусім пріоритет­ними завданнями функціонування і розвитку.

Основними на­прямами діяльності можна визначити: форми методичної ро­боти, зміст діяльності і форми взаємодії.

Масові форми методичної роботи у до­шкільному навчальному закладі прияють збагаченню інтере­сів, духовних і професійних потреб педагогів, є формою виявлення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду:

 

   педагогічні ради;

  

педагогічні читання; виставки;

    

конференції.

 

 

   Найбільш ефективні групові  форми  методичної роботи в дошкільному закладі:

1. участь педагогів у методичних об'єднаннях міста;

2. організація шкіл перспективного педагогічного досві­ду;

3. школа молодого спеціаліста, мета якої - вдосконалю­вання педагогічної майстерності. 

Склад: педагоги-наставники (першої і вищої категорій). Форми роботи: консультації, координація взаємодії педагогів і фахів­ців, тренінги, "круглі столи", дискусії, дослідницька діяльність тощо. Підсумком роботи є: формування у педагога свого авторського стилю, підвищення ділової кваліфікації;

   творчі (проблемні, ініціативні, профільні) групи педа­гогів;

 

   педагогічні консиліуми;

 

   семінари (проблемні, семінари-практикуми, практикуми).

 

 Найважливішою індивідуальною формою методичної роботи є самоосвіта педагогів.